Neprůzvučnost, kročejový hluk a hluk z deště

V listopadu 2023 byla vydána nová verze programu Insul 10. Informační leták je možné si prohlédnout zde.

INSUL je program pro návrh zvukové izolace stěn, podlah, střech, stropů a oken. Je možné počítat kročejovou neprůzvučnost podlah a hluk, který vytváří déšť na střechách. Program umí spočítat vzduchovou neprůzvučnost (Transmission Loss - TL) nebo kročejovou neprůzvučnost (Ln) v 1/3 oktávových pásmech a vážený index vzduchové neprůzvučnosti (STC nebo Rw) nebo tzv. Impact insulation class (IIC / LnTw) pro výpočet přenosu hluku nebo celkový návrh akustiky prostoru.

Hodnocení alternativ materiálu nebo návrhů

INSUL lze použít k rychlému vyhodnocení nových materiálů a systémů nebo ke zkoumání vlivů změn na stávající návrhy.

Neustálý vývoj

INSUL je k dispozici již více než 15 let a za tuto dobu prošel značnými zlepšeními. Vyvinul se v mnoha verzích do velmi snadno použitelného nástroje, který využívá prostředí Windows a Mac, a byl zdokonalován průběžným srovnáváním s laboratorními měřeními, aby byla zajištěna přijatelná přesnost pro širokou škálu aplikací.

Do programu je možné zadat také data z akustických měření pro snadnou možnost srování měření s výpočty.

Stejně jako každý výpočetní nástroj není INSUL náhradou za měření. Nicméně široké srovnání s údaji z mnoha měření naznačuje, že INSUL spolehlivě počítá hodnoty Rw s přesností 3dB pro většinu konstrukcí.

INSUL umí výrazně zvýšit schopnost akustických konzultantů a výrobců rychle a s jistotou určit parametry konstrukce, aby bylo dosaženo požadované zvukové neprůzvučnosti.

 

Kontaktujte nás:

 

email