Neprůzvučnost, kročejový hluk a hluk z deště

INSUL je program pro návrh zvukové izolace stěn, podlah, střech, stropů a oken. Je možné počítat kročejovou neprůzvučnost podlah a hluk, který vytváří déšť na střechách. Program umí spočítat vzduchovou neprůzvučnost (Transmission Loss - TL) nebo kročejovou neprůzvučnost (Ln) v 1/3 oktávových pásmech a vážený index vzduchové neprůzvučnosti (STC nebo Rw) nebo tzv. Impact insulation class (IIC / LnTw) pro výpočet přenosu hluku nebo celkový návrh akustiky prostoru.

Hodnocení alternativ materiálu nebo návrhů

INSUL lze použít k rychlému vyhodnocení nových materiálů a systémů nebo ke zkoumání vlivů změn na stávající návrhy.

Neustálý vývoj

INSUL je k dispozici již více než 15 let a za tuto dobu prošel značnými zlepšeními. Vyvinul se v mnoha verzích do velmi snadno použitelného nástroje, který využívá prostředí Windows a Mac, a byl zdokonalován průběžným srovnáváním s laboratorními měřeními, aby byla zajištěna přijatelná přesnost pro širokou škálu aplikací.

Do programu je možné zadat také data z akustických měření pro snadnou možnost srování měření s výpočty.

Stejně jako každý výpočetní nástroj není INSUL náhradou za měření. Nicméně široké srovnání s údaji z mnoha měření naznačuje, že INSUL spolehlivě počítá hodnoty Rw s přesností 3dB pro většinu konstrukcí.

INSUL umí výrazně zvýšit schopnost akustických konzultantů a výrobců rychle a s jistotou určit parametry konstrukce, aby bylo dosaženo požadované zvukové neprůzvučnosti.

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.