Základní informace

ZORBA je softwarový nástroj vyvíjený společností Marshall Day Acoustics z Nového Zélandu. Jedná se o program pro předpověď míry účinku absorpce hluku porézními systémy s perforovanými obklady. Tento nástroj je ideální pro návrh akusticky kritických místností, jako jsou studia, koncertní sály, posluchárny, divadla a další.

ZORBA byla a je vyvíjena ve spolupráci s akustickými konzultanty, aby byly zajištěny také uživatelsky přívětivé funkce zkracující čas nutné ke zpracování výsledků (generátory reportů, import a export dat, porovnání variant atd.). 
V programu je možné vybírat z různých druhů karet. První karta umožňuje uživateli definovat vlastnosti porézního absorbéru hluku a ostatní záložky odpovídají různým typům obkladů (plný, s mezerami, s otvory atd.).
ZORBA také nabízí elegantní způsob exportu výsledků výpočtů. Uživatel může vygenerovat souhrnnou stránku a buď ji vytisknout nebo vytvořit soubor PDF. Je také možné kopírovat výsledky tak, aby bylo možné je přenést do jiného softwaru (Excel, Word).

Kontaktujte nás:

 

email