Základní informace

ZORBA je softwarový nástroj vyvíjený společností Marshall Day Acoustics z Nového Zélandu. Jedná se o program pro předpověď míry účinku absorpce hluku porézními systémy s perforovanými obklady. Tento nástroj je ideální pro návrh akusticky kritických místností, jako jsou studia, koncertní sály, posluchárny, divadla a další.

ZORBA byla a je vyvíjena ve spolupráci s akustickými konzultanty, aby byly zajištěny také uživatelsky přívětivé funkce zkracující čas nutné ke zpracování výsledků (generátory reportů, import a export dat, porovnání variant atd.). 
V programu je možné vybírat z různých druhů karet. První karta umožňuje uživateli definovat vlastnosti porézního absorbéru hluku a ostatní záložky odpovídají různým typům obkladů (plný, s mezerami, s otvory atd.).
ZORBA také nabízí elegantní způsob exportu výsledků výpočtů. Uživatel může vygenerovat souhrnnou stránku a buď ji vytisknout nebo vytvořit soubor PDF. Je také možné kopírovat výsledky tak, aby bylo možné je přenést do jiného softwaru (Excel, Word).

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.