Balíčky

Odeon je distribuován ve čtyřech verzích:

  • Odeon Basics ​poskytuje soubor robustních nástrojů za dostupnou cenu. Tato základní verze ODEON přichází s možností měření a základními simulačními nástroji. Je dobrým výchozím bodem pro vyzkoušení programu a  využití ODEONu v začátcích Vašeho podnikání nebo výzkumu. Kdykoli v budoucnu můžete přejít na vyšší verzi.​

 

  • Odeon Industrial pro ekologickou akustiku. Umožňuje modelování bodových, liniových a povrchových zdrojů zvuku s možností modelovat velké a složité zvukové zdroje. Je základním nástrojem pro výpočet hluku v průmyslových halách a ostatních budovách, stejně jako pro základní akustické studie v místnostech. Dále je zde možnost využití barevných mřížek a 3D vizualizací a map.

 

  • Odeon Auditorium ​obsahuje velkou sadu akustických parametrů místnosti založených na křivce dozvuku. Má řadu grafických a auralizačních nástrojů. Auditorium je skvělý balíček pro prostorovou akustiku, ve kterém lze odvodit téměř všechny parametry. Uživatel má možnost upravit existující parametry modelované místnosti a definovat vlastní parametry, takže možnosti jsou prakticky neomezené. Velké množství grafů pomáhá odborníkovi plně porozumět akustice místnosti jakékoliv složitosti. Výkonný auralizační nástroj navíc umožňuje poslechnout si realistický zvuk místnosti.​

 

  • Odeon Combined obsahuje všechny funkce, které se nacházejí ve všech ostatních verzích Basics, Industrial a Auditorium a mohou být použity jak pro prostorovou akustiku, tak pro odstranění šumu. ODEON Combined je velmi podobný ODEON Auditorium s tím rozdílem, že jsou zahrnuty všechny typy zdrojů z verze Industrial (bodové, liniové a plošné zdroje).

Podrobnější popis funkcí jednotlivých verzí je uveden v pdf zde. ​Výpočetní jádro a přesnost výpočtu jsou úplně stejné pro všechny uvedené verze programu.

Kontaktujte nás:

 

email