Balíčky

Odeon je distribuován ve čtyřech verzích:

  • Odeon Basics ​poskytuje soubor robustních nástrojů za dostupnou cenu. Tato základní verze ODEON přichází s možností měření a základními simulačními nástroji. Je dobrým výchozím bodem pro vyzkoušení programu a  využití ODEONu v začátcích Vašeho podnikání nebo výzkumu. Kdykoli v budoucnu můžete přejít na vyšší verzi.​

 

  • Odeon Industrial pro ekologickou akustiku. Umožňuje modelování bodových, liniových a povrchových zdrojů zvuku s možností modelovat velké a složité zvukové zdroje. Je základním nástrojem pro výpočet hluku v průmyslových halách a ostatních budovách, stejně jako pro základní akustické studie v místnostech. Dále je zde možnost využití barevných mřížek a 3D vizualizací a map.

 

  • Odeon Auditorium ​obsahuje velkou sadu akustických parametrů místnosti založených na křivce dozvuku. Má řadu grafických a auralizačních nástrojů. Auditorium je skvělý balíček pro prostorovou akustiku, ve kterém lze odvodit téměř všechny parametry. Uživatel má možnost upravit existující parametry modelované místnosti a definovat vlastní parametry, takže možnosti jsou prakticky neomezené. Velké množství grafů pomáhá odborníkovi plně porozumět akustice místnosti jakékoliv složitosti. Výkonný auralizační nástroj navíc umožňuje poslechnout si realistický zvuk místnosti.​

 

  • Odeon Combined obsahuje všechny funkce, které se nacházejí ve všech ostatních verzích Basics, Industrial a Auditorium a mohou být použity jak pro prostorovou akustiku, tak pro odstranění šumu. ODEON Combined je velmi podobný ODEON Auditorium s tím rozdílem, že jsou zahrnuty všechny typy zdrojů z verze Industrial (bodové, liniové a plošné zdroje).

Podrobnější popis funkcí jednotlivých verzí je uveden v pdf zde. ​Výpočetní jádro a přesnost výpočtu jsou úplně stejné pro všechny uvedené verze programu.

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.